Условия за използване на уебсайта

Публикуваната тук информация съдържа условията за използване на уебсайта http://bicom.bg. Всяко използване на този уебсайт се счита за изразено съгласие от потребителя за приемането на настоящите условия.

Настоящите Общи условия („ОУ”) имат силата на правно споразумение, което регулира отношенията между потребителите, които посещават и използват уебсайта и “Др. БИОМАСТЕР” ООД, с ЕИК 131102513, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН, бл. 346, ет. 10, ап. 43 („Др. Биомастер”) във връзка с предоставеното съдържание и ресурси в уебсайт с адрес http://bicom.bg („Уебсайт”).

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА (ТЕКСТОВЕ, ГРАФИКИ, СНИМКИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ) СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО И ЕДИНСТВЕНО С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА ЗАМЕСТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ, ДИАГНОЗА ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ТЪРСИ СЪВЕТ ОТ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ИЛИ ДРУГ КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ЗДРАВОСЛОВНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ. ДОСТАВЧИКЪТ НЕ ПРЕПОРЪЧВА НИКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ТЕСТОВЕ, ЛЕКАРИ, ПРОДУКТИ, ПРОЦЕДУРИ, МНЕНИЯ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА В УЕБСАЙТА. ПУБЛИКАЦИИТЕ В УЕБСАЙТА ИЗРАЗЯВАТ ЕДИНСТВЕНО МНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на потребителя.

Цени

Всички цени на услуги, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на продуктите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Др. Биомастер си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това.

Отговорност

Др. Биомастер не носи отговорност и не дава каквито и да е гаранции за публикуваната в този уебсайт информация, включително но не само за точността, пълнотата и приложимостта на тази информация за каквато и да е цел. Др. Биомастер не носи каквато и да е отговорност за претърпени от потребителя щети във връзка с достъпа до уебсайта и/или използването на публикуваната в него информация.

Др. Биомастер публикува реклами на трети страни (GoogleAds), които събират и използват данни от уебсайта за целите и по начина, както са описани в Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Интелектуална собственост

Уебсайтът съдържа текстове, фотографски изображения, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Др. Биомастер и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Др. Биомастер и/или на неговите праводатели.

Др. Биомастер няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на външни източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове.

Ограничения

Забрането е изпращането на търговски съобщения за рекламиране на продукти, услуги и други на електронните адреси, публикувани в настоящия уебсайт.

Всякакви действия срещу функционалността и съдържанието на сайта, ще се считат за незаконосъобразни.

© 2019 Др. БИОМАСТЕР ООД Всички права запазени.