Проучване върху пациенти с астма

Проспективен, контролиран не рандомизиран опит с две групи: 213 пациенти, третирани с Bicom, 87 пациенти, третирани с кортикостероиди и антиалергични средства. Опит, включващ пациенти с астма.

Резултатите от третирането бяха класифицирани след 6 месеца така:

Сравнение на резултати при третиране с БИКОМ и третиране с лекарства при пациенти с астма

Сравнение на резултати при третиране с БИКОМ и третиране с кортикостероиди и антиалергични средства. Опит, включващ пациенти с астма.

Доказателствено ниво: Ниво 3

Опитът е проведен от: Yang Jinzhi и Zhang Li, изследователски център за превенция и лечение на астма в Детската болница град Жинан в провинция Шандонг.

Сертифициран превод от “Грижи за майката и детето в Китай”, 2004, CN 22-1127/R


Има и други проучвания в областта на терапията на алергиите. Налага се уговорката, че цитираните научни проучвания са извършени при голям брой пациенти в Китай, лекувани в държавни болници. Те не са реферирани в базата от данни “PubMed” и затова може да не са директно приложими при европейските пациенти.

Коментарите са спрени.