Хранителната непоносимост

Хранителната непоносимост за разлика от хранителната алергия, включва нежелани реакции към храна, без да участва имунната система.

При хранителната алергия имунната система реагира на определен тип храна като на чуждо тяло – антиген и се изработват съответните антитела наречени имуноглуболини IgE. При контакт на атигена с антитялото се освобождава хистамин и / или други медиатори и се развива алергична реакция.

Кръстосана алергия се нарича, когато се появява алергична реакция не само към един вид храна, а и към други сходни на нея. Хора, които страдат от други видове алергии, често развиват и хранителни алергии и реакциите при тях са по-изразени.

Хранителните алергии са най-често срещани при децата, като с годините те могат да развият толерантност към тези от тях, към които преди това са били алергични.

При алергия оплакванията настъпват минути след приема на дадена храна, дори и когато тя се консумира за първи път. При някои хора оплакванията настъпват само, ако скоро след хранене са упражнявали някаква физическа дейност. При тях решението е лесно, след употреба на определени видове храни, не трябва да има физическо натоварване.

При страдащи от сенна хрема някои храни могат да предизвикат или засилят определни алергични реакции.

С немският биорезонансен апарат BICOM може да се направи тест за поносимост към основни групи храни, както и да се провежда лечение с индивидуални програми.

Коментарите са спрени.