Какво представлява BICOM® биорезонансният метод?

BICOM® биорезонансния метод е специален диагностичен и терапевтичен подход, чрез който се открива нов, пионерски път в медицината.
Днес концептуалният модел на биорезонансния метод се потвърждава от най-новите открития в биофизиката и квантовата физика*.

Чрез уреда BICOM® могат да бъдат открити основните (и често скрити) причини за дадено заболяване.

Биорезонансната терапия е много лека терапия без никакви лекарства.

Как протича лечението с BICOM® биорезонансният метод?

Откритите вредни вещества биват третирани с подходящите честоти.

Процес на извършване на биорезонансен метод - БИКОМ терапия (BICOM терапия)

Процес на извършване на биорезонансен метод - БИКОМ терапия (BICOM терапия)

* Определение за "квантова физика": квантовата физика се занимава с атомните частици и свойствата на вълната на атомите и техните взаймодействия. "Квант" означава: най-малкото количество (например за енергия: енергиен квант).

Напишете първи коментар.

Напишете коментар