Yearly Archives: 2017

Хранителната непоносимост

Хранителната непоносимост за разлика от хранителната алергия, включва нежелани реакции към храна, без да участва имунната система. При хранителната алергия имунната система реагира на определен тип храна като на чуждо тяло – антиген и се изработват съответните антитела наречени имуноглуболини IgE. При контакт на атигена с антитялото се освобождава хистамин и / или други медиатори…
Прочети повече

Мигрена

Главоболието е едно от най-честите оплаквания. Може да бъде самостоятелно заболяване или като последица от друг основен проблем. Обикновенно го делим на първично и вторично. Най-честите видoве главоболие са: Тензионно главоболие; Мигрена; Главоболие с шиен произход; Главоболие в следствие на черепно-мозъчна травма; Токсично главоболие; Главоболие със съдов произход; Главоболие с инфекциозен произход; Други Мигрената засяга…
Прочети повече

Отслабен имунитет

В медицината под имунитет се разбира: система от защитно-приспособителни реакции на организма, които са се развили и утвърдили в хода на еволюцията и които представляват устойчивостта му срещу патогенните фактори от околната среда. Имунитета се подразделя на различни видове според времето и начина на придобиване: вроден, придобит; клетъчен, хуморален; специфичен, не специфичен; активен, пасивен; временен,…
Прочети повече

Заболявания на дихателната система

Заболяванията на дихателната система са с различен произход и клиника, засягащи отделни структури на системата, но винаги са много проблемни за пациента. Нарушава се ритъма и характера на дихателния процес, създават се условия за нарушение във функционирането на органи от други ситеми. Немският биорезонансен апарат BICOM дава възможност след тест да се определят причинителите довели…
Прочети повече