Проучвания на въздействието на биорезонанс терапия върху пациенти с екзема, атопичен дерматит, копривна треска и псориазис

Кохортно проучване на една единствена група с ясно дефинирани критерии за ефективност. Клинично наблюдение върху третиране с биорезонанс на 79 случая на алергични кожни заболявания.

Проучването е достатъчно голямо, тъй като включва 79 пациенти с екзема, атопичен дерматит, копривна треска и псориазис.

Ефективността е оценена по 4-точкова скала. Периодът на наблюдение от една година е достатъчно дълъг и увеличава доверието в резултатите от проучването от гледна точка на медицината, основаваща се на факти.

Резултати:
- оздравяване при 74.7% от третираните случаи.
- видим ефект е наблюдаван при 89.9% от случаите.

Третиране на пациенти с биорезонанс при екзема, атопичен дерматит, копривна треска и псориазис. Въздействието на биорезонанса при алергии.

Третиране на пациенти с биорезонанс при екзема, атопичен дерматит, копривна треска и псориазис

Доказателствено ниво: Ниво 5

Dr Du Xia, Liu Yuanxia, Yang Jinzhi: Clinical observation of 79 cases of treatment of allergic skin diseases using bioresonance (Клинично наблюдение върху 79 случая на алергични кожни болести, лекувани с биорезонанс), Chin. Journal of Practical Medicine, Vol. 4, no. 3, March 2005 (Сертифициран превод)


Има и други проучвания в областта на терапията на алергиите. Налага се уговорката, че цитираните научни проучвания са извършени при голям брой пациенти в Китай, лекувани в държавни болници. Те не са реферирани в базата от данни “PubMed” и затова може да не са директно приложими при европейските пациенти.

Коментарите са спрени.