Статии от категория: Проучвания

Проучвания на въздействието на биорезонанс терапия върху пациенти с екзема, атопичен дерматит, копривна треска и псориазис

Кохортно проучване на една единствена група с ясно дефинирани критерии за ефективност. Клинично наблюдение върху третиране с биорезонанс на 79 случая на алергични кожни заболявания. Проучването е достатъчно голямо, тъй като включва 79 пациенти с екзема, атопичен дерматит, копривна треска и псориазис. Ефективността е оценена по 4-точкова скала. Периодът на наблюдение от една година е…
Прочети повече

Проучване върху пациенти с астма

Проспективен, контролиран не рандомизиран опит с две групи: 213 пациенти, третирани с Bicom, 87 пациенти, третирани с кортикостероиди и антиалергични средства. Опит, включващ пациенти с астма. Резултатите от третирането бяха класифицирани след 6 месеца така: [caption id="attachment_2509" align="aligncenter" width="770"] Сравнение на резултати при третиране с БИКОМ и третиране с кортикостероиди и антиалергични средства. Опит, включващ…
Прочети повече