Остър и хроничен синузит

Синузитът представлява остро или хронично възпаление на околоносните кухини. За хроничен се приема синузит, при който възпалението продължава повече от 3 месеца. Възпалителния процес може да има и периоди на затихване. За развитието на синузита и за хронифицирането му могат да имат значение индивидуалните анатомични особености, наличието на полипи и други.

Всички синусови кухини имат връзка с носа и за това процесите на възпаление могат да се предават от едно място на друго. Максиларните синуси освен това са много уязвими и от наличието на инфекции в корените на зъбите на горната челюст.

Клиничната картина при синусите се характеризира с:

  • Повишаване на температурата;
  • Запушване на носа (от отока на лигавицата);
  • Хрема;
  • Понякога главоболие или силно изразено напрежение в скулите.

Ако не се предприеме адекватно и своевременно лечение, може да се стигне до развитие на абсцес в синусите, засягане на прилежащите костни структури, пренасяне на инфекцията към ушите, менингит и други.

Лечението на острия синузит обикновенно е консервативно – антибиотици, дренажи, промивки на кухините, стимулиране на имунитета. След преминаване на острия период се прилага физиотерапия, климатолечение. При настъпили усложнения (тежко гнойно възпаление въпреки лечението) или при анатомични особености, може да се предприеме и оперативно лечение.

Когато процеса е хронифицирал, лечението изисква подходящ хигиенно-диетичен режим, имуностимулация, борба с хроничните инфекции и алергии.

С биорезонансния апарат BICOM може да се провежда лечение на всеки един от етапите на възпаление на синусовите кухини, с един напълно физиологичен метод на борба с инфекциите, подобряване на дренажа и вентилацията. При усложнение с алергична компонента се провежда специфична десенсибилизация, като част от биорезонансната терапия.

Коментарите са спрени.