Мигрена

Главоболието е едно от най-честите оплаквания. Може да бъде самостоятелно заболяване или като последица от друг основен проблем. Обикновенно го делим на първично и вторично. Най-честите видoве главоболие са:

  • Тензионно главоболие;
  • Мигрена;
  • Главоболие с шиен произход;
  • Главоболие в следствие на черепно-мозъчна травма;
  • Токсично главоболие;
  • Главоболие със съдов произход;
  • Главоболие с инфекциозен произход;
  • Други

Мигрената засяга приблизително 10% от населението, като често започва още в тинейджърска възраст, засегнати са най-вече жените в млада и зряла възраст. Често се наблюдава засягане на членовете на една и съща фамилия.

Мигрената се характеризира с пристъпен характер. Между отделните пристъпи хората се чувстват напълно здрави. При всеки пациент характера на пристъпа, протичането му и края, имат специфичен отенък. Точния механизъм на възникване на мигрената не е изяснен. Често при това заболяване се появяват функционални промени в съдовете на мозъка, в активността на нервните клетки и някои биохимични процеси.

Главоболието оказва голямо внимание върху начина на живот – проблеми в семейната среда, училище, работното място и социалната дейност.

Въпреки, че мигрената не може да се лекува напълно, съществуват множество методи за въздействие по време на пристъп, както и извън пристъпния период, с цел разреждане на кризите и намаляване на интензитета им. С успех се използват различни медикаменти, алтеративна медицина – биорезонанс, хомеопатия, иглотерапия, йога и други, създаване на индивидуален режим, който профилактира пристъпите и подобрява качеството на живот.

Коментарите са спрени.