Заболявания на дихателната система

Заболяванията на дихателната система са с различен произход и клиника, засягащи отделни структури на системата, но винаги са много проблемни за пациента. Нарушава се ритъма и характера на дихателния процес, създават се условия за нарушение във функционирането на органи от други ситеми.

Немският биорезонансен апарат BICOM дава възможност след тест да се определят причинителите довели до съответните заболявания; да бъдат отстранени инфекциите и алергените ако има такива; да се подобри процеса на дишане и усвояване на кислорода.

Коментарите са спрени.