Main menu:

  • Връзки


    Добре дошли на сайта на БИКОМ в България!    Биорезонансната терапия използва собствената вибрационна информация на тялото. Квантовата физика твърди, че материята е едновременно и частица, и вълна. Алопатичната медицина се занимава с частичковия аспект на тялото (например хапчето е частица), а биорезонансната терапия– с вълновия аспект. BICOM Optima е апаратът, който получава и обработва вибрационната вълнова информация на тялото. По време на терапията той изтегля цялата вибрационна информация, усилва здравите вибрации и променя или елиминира нездравите вибрации на тялото, като ви връща вашата оптимална вибрационна вълна. Вашето тяло жадно приветства тази вълна, абсорбира я и по този начин оздравява.

    Целта на биорезонансната терапия е да научи вашето тяло да работи на оптималното функциониране!


    ВЕЧЕ СМЕ В 21 ВЕК, ОБАДЕТЕ СЕ»